Syntetické a prírodné farbivá – posledné trendy výrobcov

Syntetické farbivá sú aditívne látky, ktoré sa pridávajú do potravín za účelom vylepšenia ich vizuálnych vlastností. Ich použitie je striktne určené legislatívou, patria medzi tzv.“Éčka“  a každé z nich má svoj vlastný E kód. Farbivá sa pridávajú do rôznych druhov potravín, nájdeme ich takmer všade. Vizuálne lákajú spotrebiteľa, dodávajú produktom výraznejšiu farbu. Stačí si napríklad predstaviť jahodový džús. Prifarbený syntetickým farbivom pôsobí sviežo a zdravo, na rozdiel od pomerne nevýraznej prírodnej farby jahôd. Nie každá je červená, majú rôzne odtiene.cukrovinky.jpg
Odborníci poukazujú na výskumy, ktoré v poslednom období prehodnotili zdraviu škodlivé účinky synteticky vyrobených farbív pre potravinársky priemysel. Na základe týchto poznatkov sa prehodnotili limity pre používanie farbív.
Na túto skutočnosť zareagovali pozitívne výrobcovia. V posledných rokoch sa objavuje trend prírodných farbív, ktoré postupne nahrádzajú syntetické. Aj reklama v štýle „bio“ a „eko“ pozitívne zohráva svoju rolu. Výsledky kontrolných orgánov takisto potvrdzujú pozitívny trend v používaní prírodných farbív.
Medzi často používané farbivo patrí aj košenila, karmín, ktorá má kód E120.

Všimnite si na obale označenie E120

Ak ho spozorujete pri kontrole obalu a označenia výrobku tak si môžete byť istý, že bolo použité prírodné farbivo. Je rozšírené a populárne aj u výrobcov. Ako už samotný názov karmín napovedá, jedná sa o sýto červenú látku, ktorá sa získava z uhynutých telíčok hmyzu žijúceho na kaktusoch. Pôvod má v Peru, ale nachádza sa aj na Kanárskych ostrovoch a v mnohých tropických krajinách. Jej výroba je mimoriadne nákladná a preto sa do potravín pridáva v malých množstvách. Sýty a výrazný odtieň to takisto dovoľuje. Pridáva sa do takmer všetkých druhov potravín a je bezpečnou náhradou červených syntetických farbív. Jej pridávané množstvo je takisto ako u ostatných farbív povolené legislatívou.koktejly.jpg
Ak vyznávate zdravý životný štýl, je vždy vhodnejšie uprednostniť výrobky bez pridaných farbív. Ich označenia nájdete na obale výrobkov a produktov. Možno nežiaria tak  ako pôvodné prírodné produkty, ale sú určite zdravšie. Treba mať vždy na pamäti, že nie všetko, čo je farebné a lákavé je pre nás aj zdravé.

Doporučené články