Živnostníci a prechod na podnikanie s s.r.o.

Niekto má vidinu potenciálne funkčného podnikateľského plánu a v takom prípade sa do neho nebojí pustiť. Na začiatok si možno povie, že stačí, ak začne s malou životnosťou, neskôr však môže začať uvažovať o založení alebo kúpe obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je tou najobľúbenejšou formou podnikania.

Podstatný rozdiel je najmä v tom, že pre životnosť je špecifické podnikanie jednotlivca bez obchodných spoločníkov. Väčšinou teda podnikanie menšieho rázu, aj napriek tomu ale s pribúdajúcim časom môže živnostník zacítiť funkčnú príležitosť v podnikaní s eseročkou. Spoločnosti s ručeným obmedzením sa zakladajú s viacerými spoločníkmi a na začiatok sa musí splatiť základné imanie v minimálnej výške 5000 eur, hoci zakladateľom býva niekedy aj jednotlivec, ktorý chce založiť firmu, čo bude na obchodných partnerov vplývať profesionálnym a atraktívnym dojmom. A takto eseročky rozhodne vplývajú, je to najrozšírenejšia forma podnikania na Slovensku.

kolektív, biznis

Dôvod, prečo zmeniť živnosť na podnikanie s obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným je hlavne o skúsenostiach a o potrebnom know-how. V mnohých prípadoch to tak je, že hlavne začínajúci podnikateľ skúsi rozbehnúť svoj podnikateľský plán so životnosťou- teda v pomerne menšom meradle. Jednoduchšie založenie, menej povinností, no všeobecne aj menší finančný zisk, než by sa dal potenciálne zvýšiť s väčšou firmou.

remeselník, notebook

S obchodnou spoločnosťou a firmou prichádza aj viac príležitostí, možnosť posunúť sa v biznise ďalej, pre týchto živnostníkov je to niečo ako kariérny postup. Sú skrátka podnikateľské príležitosti, ktoré sa dajú naplno využiť len so založenou (alebo kúpenou) eseročkou. No stáva sa, že niekoho v tomto postupe odradia postupy, ktoré sú k tomu potrebné. Dnes je však bežné, že živnostník alebo potenciálny podnikateľ si najme odborníkov, ktorí ovládajú všetky zalozenie sro podmienky a tí za neho prevezmú vybavenie všetkých potrebných náležitostí.

Doporučené články